Català | Español
Psicologia Mitjavila

Teràpies, reeducacions i coaching

En el nostre centre considerem que cadascú de nosaltres és un ésser únic amb una història i unes característiques de personalitat pròpies, per tant, en cada teràpia s’ajusten les estratègies i les tècniques que necessita la persona.

Teràpia

Individual

La psicoteràpia individual té com a objectiu guiar al pacient, a través d’un procés d’autoconeixement, cap al canvi que necessita per tal de poder assolir una vida plena, lliure i amb sentit.

El treball que fem amb el psicoterapeuta ens ajudarà a entendre les nostres emocions, conductes i pensaments, la qual cosa ens permetrà desenvolupar el potencial i els recursos que necessitem per a prendre decisions vitals, dissenyar estratègies d’afrontament o gestionar situacions que ens angoixen amb la màxima eficàcia i fidelitat a nosaltres mateixos.

Alguns dels problemes més freqüents que treballem a teràpia individual són:

Alteracions en l’estat d’ànim: depressió, tristesa, falta d’interès en les activitats quotidianes

 • Depressió
 • Distímia
 • Trastorn bipolar
 • Inseguretat i baixa autoestima
 • Pèrdues

Trastorns d’ansietat

 • Fòbies
 • Atacs de pànic/ Trastorn d’angoixa
 • Agorafobia/Claustrofobia
 • Ansietat social
 • Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC)
 • Trastorn d’Estrès Post Traumatic (TEPT)
 • Hipocondria
 • Trastorn d’Ansietat Generalitzada (TAG)
 • Insomni
 • Addiccions a substàncies i ludopatia
 • Deixar de fumar

Trastorns de la conducta alimentària i dels hàbits de salut física

 • Anorexia
 • Bulimia
 • Pèrdua de pes

Dificultats en les relacions personals

 • Assetjament escolar o a la feina
 • Habilitats socials
 • Trastorns de personalitat

Bloquejos emocionals i traumes

Problemes sexuals

Crisis vitals

Teràpia

De parella

La teràpia de parella està enfocada a la resolució dels conflictes que sorgeixen en la relació afectiva que comparteixen dues persones. Aquests conflictes es treballen mitjançant l’aplicació de diverses tècniques terapèutiques dissenyades específicament per a les persones implicades en aquest procés.
A teràpia, s’ajuda a les parelles a aclarir les causes dels seus conflictes, analitzar-les i valorar pactes i acords que els permetin conviure en una relació gratificant, ferma i saludable. Es treballen aspectes com la comunicació o la confiança, així com el respecte i la cooperació.

Alguns dels problemes més freqüents que treballem a teràpia de parella són:

 • Problemes de comunicació
 • Sexualitat
 • Infidelitat
 • Resolució de conflictes
 • Gestió de les emocions
 • Pèrdua de confiança
 • Gelosia
 • Dependència emocional
 • Mediació en cas de separació
Teràpia

De família

La teràpia de família va dirigida a totes aquelles persones que no gaudeixen d’unes relacions gratificants amb la resta de membres amb qui conviuen.

A teràpia es proporcionen estratègies per a què els diferents membres treballin en una direcció comú que benefici al conjunt de persones implicades en el procés i que redueixi el malestar i es generin vincles més sans.

 

Alguns dels problemes més freqüents que treballem a teràpia de família són:

 • Relacions entre els membres de la família
 • Canvis estructurals en la família
 • Afrontament de conflictes amb un o més membres de la família
 • Recolzament i gestió de separacions i divorcis
 • Trastorns de conducta de fills o altres membres de la família
 • Trastorns emocionals que afecten a varis membres d’una família
 • Adopció o acollida d’infants
 • Violència domèstica
 • Abús d’alcohol o altres substàncies d’algun dels membres de la família
 • Processos d’immigració i adaptació cultural
Teràpia

De grup

La teràpia de grup és una intervenció psicològica en la qual un o més terapeutes tracten a un grup reduït de pacients (normalment entre 8 i 10) amb un malestar comú en sessions de 90 minuts. Aquest tipus d’intervenció té per objectiu intervenir en aspectes que no serien possibles de tractar en les teràpies individuals. Alguns dels aspectes que es treballen a teràpia de grup són: la relació amb altres persones afectades per un poblema similar, compartir vivències i estratègies d’afrontament, la integració al grup, l’escolta activa de la resta de membres, l’expressió emocional i la participació en l’activitat.

A més, la teràpia de grup pot ser una opció assequible a totes aquelles persones que vulguin iniciar un tractament psicològic però que no puguin afrontar la despesa econòmica que comporta un treball individual d’una freqüència elevada.

 

Alguns dels problemes més freqüents que treballem a teràpia de grup són:

 • Timidesa o fòbia social
 • Habilitats Socials
 • Dol
 • Trastorns de la conducta alimentària
 • Trastorn límit de la personalitat
 • Síndrome d’Àsperger
Teràpia infantil

Reeducacions psicopedagògiques

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions personalitzades, orientades a treballar les dificultats escolars. Estan destinades a nens i adolescents amb problemes escolars, trastorns de la conducta, trastorns de l’aprenentatge i/o trastorns per falta d’atenció i/o hiperactivitat.
A reeducació es treballen aspectes tant conductuals com acadèmics (organització, planificació i tècniques d’estudi), involucrant en el procés a totes aquelles persones que formen part de l’entorn proper de l’infant (família i escola principalment).

Alguns dels problemes més freqüents que treballem a reeducació són:

 • TDAH
 • Dislèxia i altres trastorns de l’expressió oral i escrita
 • Trastorn de càlcul
 • Trastorn de l’espectre autista
 • Trastorn de la conducta
Teràpia

Coaching

El coaching és un tipus d’assessorament específic que un professional de la psicologia (o d’altres àmbits relacionats) realitza amb l’objectiu de guiar un procés personal o professional amb un resultat concret. A les sessions de coaching es delimiten unes fites concretes per tal de poder dissenyar les estratègies necessàries per assolir-les.

 

Algunes de les situacion més freqüents que treballem a coaching són:

 • Emprendre un nou negoci
 • Assessorament i orientació en la formació acadèmica o vida laboral
 • Organització i planificació a la feina o en els estudis
 • Millores en l’estil de vida (pèrdua de pes, millores en l’alimentació, esport…)
 • Ampliar les relacions socials
 • Millorar les relacions personals existents
 • Millorar les relacions a la feina