Trastorn de càlcul

La discalcúlia és una dificultat en aprendre o comprendre l’aritmètica, així com en entendre els nombres, aprendre com manipular-los i gestionar fets matemàtics. Es diagnostica quan aquestes dificultats són importants i hi ha, per tant, un rendiment per sota de l’esperat en aquesta àrea en funció de l’edat, QI i curs de l’alumne.
La discalcúlia es diagnostica a infants de tot el rang d’intel•ligència, sovint, però no sempre, implicant dificultats amb el temps, la mesura i el raonament espacial. Les estimacions de la prevalença de la discalcúlia varien d’entre el 3 i el 6% de la població. Una quarta part dels infants amb discalcúlia compleixen també criteris de TDAH.