Dislèxia i altres trastorns de l’expressió oral i escrita

La dislèxia és un trastorn que es caracteritza per la dificultat o el baix rendiment en la velocitat, precisió, expressió o comprensió de la lectura i l’escriptura, que estan per sota de l’esperat per edat, Quoeficient Intel•lectual (QI) i curs del nen o nena. Els infants que pateixen dislèxia tenen grans dificultats per a prendre consciència i descodificació fonològica, velocitat adequada en la parla i en la lectura, codificació ortogràfica, memòria d’audició a curt termini i habilitats del llenguatge i la comprensió. Existeixen tres subtipus de dislèxia: la dislèxia oral, la dislèxia visual i la dislèxia atencional, però en la majoria de casos l’infant presenta dificultats en les tres àrees.


Alguns dels símptomes més comuns de la dislèxia són:

  1. Retràs en el llenguatge
  2. Escriptura revertida (de mirall)
  3. De fàcil distracció per soroll de fons (en part s’explica per l’alta correlació entre la dislèxia i el tdah)
  4. Dificultats identificant o generant ritmes de paraules o contant síl•labes en paraules (consciència fonològica).
  5. Dificultat segmentant paraules en sons individuals
  6. Deletreig pobre (disortografia o disgrafia)
  7. Tendència a ometre o afegir lletres o paraules quan escriuen i llegeixen


Tot i que cada trastorn (TDAH i dislèxia) es diagnostica en el 5% dels nens, entre el 25 i el 40% dels diagnosticats d’un d’ells compleixen criteris diagnòstics per l’altre.
Quan els símptomes persisteixen durant l’adolescència i l’edat adulta solen tenir problemes fent resums, esquemes, memoritzant informació, llegint en veu alta i aprenent una llengua estrangera.

Els adults dislèxics poden llegir amb una bona comprensió, tot i que tendeixen a fer-ho més lentament que els no dislèxics i deletregen pitjor, a més de llegir paraules que no existeixen (clar símptoma d’una baixa consciència fonològica).

Una creença equivocada sobre la dislèxia és que els dislèxics escriuen les paraules a la inversa o mouen paraules mentre escriuen. Això només succeeix en alguns casos. Les persones amb dislèxia s’identifiquen millor perquè mostren una imprecisió de lectura, baixa fluència, i eines d’escriptura que està per sota del seu nivell d’intel•ligència.