Dificultats en les relacions personals

Les relacions personals són, per molta gent, el centre de les seves vides. Quan les relacions amb els altres són harmonioses, ens ajuden a superar els entrebancs quotidians, sobrepassar els temps difícils i establir les bases d’una vida sana i equilibrada. Quan aquestes relacions, però, no funcionen o ens perjudiquen, ens poden enfonsar i fer-nos sentir perduts. La psicoteràpia et pot ajudar a descobrir quins patrons segueixen les teves relacions, analitzar els tipus de vincles que estableixes amb els altres i entendre quins són els conflictes que generen els teus problemes i de quina manera podries resoldre’ls.


Assetjament escolar o a la feina

L’assetjament és l’ús de la força, l’amenaça, la coacció, la intimidació o l’agressió per imposar el domini sobre una altra persona i aquest comportament és repetit o habitual entre un membre o grup de persones cap a una altra persona o grup. Un requisit essencial per a determinar que la relació que s’ha establert un assetjament és la clara percepció, de la víctima o d’altres persones, d’un desequilibri de poder físic o social. Les justificacions i racionalitzacions d’aquest comportament poden ser la diferència de classe, raça, religió, gènere, sexualitat, aparença, comportament, força, alçada o habilitats concretes.


Habilitats socials

Els essers humans som animals socials i hem desenvolupat al llarg dels anys maneres de comunicar els nostres pensaments i emocions amb els altres. El que diem però, està influenciat pel llenguatge que utilitzem i la manera com l’utilitzem. A més a més del llenguatge en si, hi ha altres aspectes com el to de veu, el volum amb què parlem, les paraules que escollim, els gestos que fem al parlar, els silencis, etc que influeixen en com l’altra persona rep el missatge que estem intentant enviar. Les persones que són millors en la interacció social solen tenir unes habilitats socials millor desenvolupades i, per tant, són més conscients del que realment comuniquen als altres quan s’expressen.


Trastorns de personalitat

Un trastorn de personalitat és un tipus de malaltia mental en la qual la persona té dificultats percebent i relacionant-se amb situacions i persones, inclosa ella mateixa. Les persones amb un trastorn de personalitat tenen un patró de pensament excessivament rígid i problemàtic en un o diversos tipus de situacions. Aquest patró fa que reaccionin de manera inapropiada i estranya davant de situacions i comporta molts problemes i limitacions en les relacions interpersonals, els esdeveniments socials, la feina i l’escola. Aquestes persones actuen d’una manera que els hi sembla lògica en la situació en la qual es troben (però que no ho és pels altres), sovint culpant als altres pels problemes propis.