Crisis vitals

Una crisi es podria definir com una etapa de desorientació, pèrdua i buit interior que pot experimentar-se durant un temps més o menys
prolongat en funció de diferents variables externes i internes (subjectivitat, por, inseguretat, etc). En qualsevol crisi es posa a prova la capacitat de resistència del subjecte i la seva força de voluntat, ja que una crisi és quelcom a superar però també es tracta d’un procés en el qual la tristesa i el dolor han de tolerar-se i aprendre a gestionar. Els efectes que pot produir una crisi en l’àmbit emocional són: patiment, tristesa, angoixa, etc. Emocions que poden arribar a somatitzar-se amb el pas del temps, ja que l’estat d’ànim té una enorme influencia sobre el benestar físic o la malaltia. Una crisi pot ser personal o de parella, és a dir, algunes parelles enforteixen la seva unió després de fer front a un període crític. Es tracta d’un procés que és difícil però que un cop superat aporta noves eines en l’àmbit emocional per afrontar la vida i gaudir del present amb èxit. Sense dubte, quan una persona supera una crisi pren consciència de la seva pròpia fortalesa interior trobant un sentit profund a aquella situació viscuda.