Reeducacions psicopedagògiques

reeducacions-psicoeducatives-large

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions personalitzades, orientades a treballar les dificultats escolars. Estan destinades a nens i adolescents amb problemes escolars, trastorns de la conducta, trastorns de l’aprenentatge i/o trastorns per falta d’atenció i/o hiperactivitat.

A reeducació es treballen aspectes tant conductuals com acadèmics (organització, planificació i tècniques d’estudi), involucrant en el procés a totes aquelles persones que formen part de l’entorn proper de l’infant (família i escola principalment).


Alguns dels problemes més freqüents que treballem a reeducació són:

  1. TDAH
  2. Dislèxia i altres trastorns de l’expressió oral i escrita
  3. Trastorn de càlcul
  4. Trastorn de l’espectre autista
  5. Trastorn de la conducta
Comparteix-ho